Hyvä media muuttaa maailmaa

Alma Median journalismia kuvasivat kuluneena vuonna kolme teemaa: journalismin uudistaminen yhdessä lukijoiden kanssa, median ansaintalogiikan uudet muodot sekä tietoisuuden nostaminen median yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Lähemmäs lukijaa kanavia ja sisältöjä uudistaen

Digitaalisuus, vuorovaikutteisuus ja teknologia luovat uusia mahdollisuuksia median kanavien ja sisältöjen kehittämiselle, mikä näkyi Alma Median lehtien uudistuksissa vuonna 2013. Lapin Kansan ja Alma Aluemedian huhtikuussa alkaneessa tablettikokeilussa viidellekymmenelle varhaisjakelun ulottumattomissa olevalle asiakkaalle tarjottiin kuuden viikon ajaksi tabletti ja Lapin Kansan digilehti. Kokeiluun osallistuneet olivat tyytyväisiä uutisvälityksen nopeutumiseen ja kokivat lehden lukemisen digilaitteelta selkeänä parannuksena perinteiseen printtilehteen verrattuna.

Olemme todella tyytyväisiä kokeilun antiin. Jopa pitkäaikaisten lehden tilaajien mediakäyttö muuttui kokeilun aikana. Maakuntalehti tuli osaksi aamurutiineja ja söi aikaa televisiolta ja radiolta. Haluamme jatkossa tarjota toimivia vaihtoehtoja paperilehdelle ja tuoda aiempaa näkyvämmin esille pelkkää digitilausta varhaisjakelun ulkopuolella asuville”, kertoo kokeilun aikaan Lapin Kansan päätoimittajana toiminut Matti Posio.

Tabletin ohella tabloidimuoto on osa median muutosta. Tabloidiin siirtymisessä seurataan kansainvälistä trendiä, jonka tavoitteena on palvella lukijaa kehittämällä lehden formaatin käytettävyyttä ja usein myös sisällön vuorovaikutteisuutta. Vuoden 2013 aikana suunniteltiin myös vuonna 2014 toteutuva Aamulehden tabloidi- ja sisältöuudistus. Lukijat pääsivät ottamaan kantaa lehtiuudistukseen rekkakiertueella, joka tavoitti kaikkiaan noin 1 000 lukijaa yhdellätoista paikkakunnalla ympäri Aamulehden levikkialuetta. Lisäksi verkkofoorumin kautta tavoitettiin noin 100 lukijaa.

”Perinteisen uutisosan lisäksi olemme suunnittelemassa lehteen osiota, jossa niin tavalliset lukijat kuin eri alan asiantuntijatkin pääsevät osallistumaan juttujen tuottamiseen. Toimittajan pitäisi tulevaisuudessa olla yhä useammin perinteisen haastattelijan ja tietojen keräilijän sijaan organisoija ja järjestelijä, joka kokoaa lukijoita yhteen keskustelemaan, väittelemään, tekemään ja testailemaan”, Aamulehden ulkoasupäällikkö Stefani Urmas kertoo.

Uudistuksissa hyödynnetään paino- ja jakeluyksikkö Alma Manun uuden painon tuomia mahdollisuuksia. Innovatiivisten painoratkaisujen ohella myös jakelua on uudistettu lukijoita palvellen: syksyllä 2013 Alma Manu käynnisti kokeilun, jossa pirkanmaalaisille lukijoille jaetaan aamun lehden ohella tuoretta leipää.

Paketointi on avain median maksullisuuteen

Hyvin toteutettu laadukkaiden digitaalisten sisältöjen maksulliseksi muuttaminen tuo mukanaan niin taloudellista hyötyä kuin myös erilaisia kohderyhmiä palvelevia sisältöjä. Suurin osa Alma Aluemedian lehtien digitaalisissa kanavissa julkaistavasta sisällöstä muuttuu maksulliseksi alkuvuonna 2014. Verkkosisältö on jo muuttunut kokonaan maksulliseksi Raahen Seutu- ja Pyhäjokiseutu-lehdissä. Maksullisuutta kehitetään edelleen vuoden 2014 aikana voimakkaasti Alma Aluemediassa.

”Tavoite on, että lukija saa käyttöönsä kaiken sisällön yhdellä kuukausimaksulla: painetun lehden, online-palvelut, arkiston, näköislehden ja mobiilipalvelut. Tulevaisuudessa tarjolla on myös tablettiversio ja erilaisia sähköisiä lisäarvotuotteita. Maksullisuudessa on kyse koko median murroksesta – sisältöbisneksestä, jonka ytimenä on journalismi”, summaa Alma Aluemedian johtaja Kari Juutilainen.

Ratkaisukeskeinen journalismi tiedostaa vaikutuksensa yhteiskuntaan

Muuttuvassa mediamaisemassa sisältöjen vaikutus yhteiskuntaan pysyy medialiiketoiminnan merkittävimpänä jälkenä sitä ympäröivään maailmaan. Kesäkuussa 2013 Alma Media oli mukana tekemässä Mirrors or Movers -tutkimusraporttia, jossa kuvataan median ajatusjälkeä eli sen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ajatusjälki on uusi avaus keskusteluun median eettisistä periaatteista, läpinäkyvyydestä ja suhteesta yleisöön.

”Media vaikuttaa niin yhteiskuntaan kuin yksilöönkin, ja tätä vaikutusta pitäisi pyrkiä ymmärtämään paremmin. Ajatusjälki tuo median ymmärtämiseen uuden, sisältövalintojen merkitystä korostavan näkökulman. Osana Kestävä media -yritysvastuuohjelmaansa Alma Media haluaa olla avaamassa tätä keskustelua Suomessa”, Alma Median yritysvastuupäällikkö Riikka Poukka valottaa.

Ajatusjälki on vahvasti arvolatautunut käsite, jossa on viime kädessä kyse siitä, millaisia asioita media haluaa sisällöillään saada aikaan. Alma Median kullakin medialla on oma journalistinen linjansa, joka määrittää kyseisen median arvoperustan. Arvojen ohella myös se, miten ja millaista journalismia tehdään, vaikuttaa median ajatusjälkeen. Viime aikoina Alma Mediassa rakentava, ratkaisukeskeinen journalismi on noussut näkökulmaksi ajatusjälkeen.

”Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa, että media toimii niiden puolesta, jotka seuraavat sitä ja ovat sen vaikutuspiirissä. Jos maakuntalehti on rakentavien näkökulmien tarjoaja eikä ruikutuksen foorumi, sillä on vaikutusta koko maakunnan ilmapiiriin ja toimeliaisuuteen. Henkisessä ilmastossa näkyy media-alan suurin vaikutus ympäristöönsä. Siitä on alettu käyttää osuvaa nimitystä ajatusjälki. Hyvä media on aina sodassa apatiaa vastaan. Hyvän median missiona on tukea tekeviä ja yrittäviä, ottaa kiinni roistoja ja olla mukana mahdollistamassa monenmoista elämää kylille”, Matti Posio pohtii. 

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa