Liiketoimintasegmentit

Alma Media -konsernin raportoitavat segmentit ovat: Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Digitaaliset kuluttajapalvelut ja Muu toiminta. Konsernin sisäistä organisaatiorakennetta muutettiin vuoden 2013 alussa, jolloin aiemmin Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentissä raportoitu Objektvision.se siirtyi Kauppalehti-ryhmän alle.

Alma Median liiketoimintasegmentit

Osana Sanomalehdet-segmenttiä raportoidaan liiketoimintayksiköistä Alma Aluemedia ja IL-Media, joka ennen maaliskuuta 2013 raportoitiin nimellä Iltalehti. Alma Aluemediaan kuuluvat kaikki Alma Media -konsernin julkaisemat alue- ja paikallislehdet. Vuonna 2013 tämä piti sisällään yli 30 sanomalehteä verkkopalveluineen. IL-Median kuluttajille suunnattuja tuotteita ovat muun muassa Iltalehti, Iltalehti.fi, IL-TV, Ilona sekä teemalehdet.

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen tiedon, liike-elämän hyötytiedon sekä markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Kauppalehti-ryhmään kuuluvat talousmedia Kauppalehden lisäksi Kauppalehti Tietopalvelut, asiakasmedian ja -viestinnän ratkaisuja tuottava Alma 360 sekä Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group. Vuoden 2013 alusta lukien myös digitaalinen toimitilapalvelu Objektvision.se on raportoitu Kauppalehti-ryhmässä.

Digitaalisiin kuluttajapalveluihin kuuluvat Markkinapaikat sekä Alma Diverso.

Markkinapaikkoihin sisältyvät Alma Median digitaaliset luokitellun ilmoittelun palvelut. Luokiteltu ilmoittelu on keskittynyt kolmeen toimialaan: asumiseen (palveluina Etuovi.com, Vuokraovi.com ja City24), rekrytointiin (LMC, Monster.fi, CV Online, Jobs.cz, Prace.cz, Topjobs.sk, Profesia.sk ja MojPosao.net) sekä autoihin (Autotalli.com). Markkinapaikkoihin sisältyy myös MyyjaOsta.com-verkkopalvelu. Alma Media myi vuonna 2013 Digitaalisissa kuluttajapalveluissa raportoidun raskaiden vaihtokoneiden markkinapaikka Mascuksen. Vuonna 2012 Markkinapaikkoihin kuulunut, toimitilailmoitteluun keskittynyt Objektvision.se puolestaan siirrettiin vuoden 2013 alussa osaksi Kauppalehti-ryhmää.

Alma Diverso -liiketoimintayksikköön sisältyy digitaalisia kuluttaja- ja markkinointipalveluja. Kuluttajapalveluihin lukeutuvat Telkku.com, Kotikokki.net ja E-kontakti.fi. Yrityksille suunnattuja markkinointipalveluja ovat Almascope ja alkuvuonna 2014 lanseerattava Meedio. Kuluttajapalvelujen lisäksi Alma Diverso tukee kaikkien Alma Median yksiköiden digitaalisten palveluiden kehitystä.

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan Alma Manu sekä emoyhtiön toiminnot. Alma Manu vastaa Alma Median paino- ja jakelutoiminnoista. Emoyhtiöön on keskitetty konsernin tukitoiminnot, kuten henkilöstö- ja taloushallinto, sekä tietohallinnon palvelut. Muu toiminta -segmentin roolina on ensisijaisesti palvella muita Alma Median segmenttejä.

Sanomalehdet

Heikko taloustilanne Suomessa ja Euroopassa sekä mainonnan ja mediakulutuksen rakenteelliset muutokset vaikuttivat Sanomalehdet-segmentin liikevaihtoon myös vuonna 2013. Segmentin liikevaihto laski 185,6 (206,6) miljoonaan euroon.

Mainostajien ja kuluttajien kiihtyvä siirtyminen perinteisestä mediasta digitaalisiin kanaviin huomioitiin panostamalla vahvasti verkkosisältöjen maksullisuuden ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Alma Aluemedia: vahvempaa digitaalisuutta ja maksullisia verkkosisältöjä

Sisältöliikevaihto ja painetun median ilmoitusmyynti laskivat edelleen vuonna 2013. Sanomalehdet-segmentin ilmoitusmyynti oli 83,9 (98,0) miljoonaa euroa, ja laskua edellisvuodesta 14,4 prosenttia. Painetun median ilmoitusmyynti laski 17,3 prosenttia, mutta segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 12,1 (11,3) miljoonaa euroa. Segmentin sisältöliikevaihto oli 98,5 (105,3) miljoonaa euroa ja laski 6,5 prosenttia.

Mediakulutuksen rakenteellisista muutoksista johtuvaan taloudellisen kannattavuuden laskuun vastattiin Alma Aluemediassa vuonna 2013 keskittymällä erityisesti sähköisten kanavien maksullisuuden kehittämiseen sekä digipalveluiden parantamiseen. Tämän lisäksi selkeytettiin painettujen ja digilehtien hinnoittelua ja lisättiin työn tehokkuutta yhtenäistämällä lehtien sisällöntuotantoa.

Alma Median maakuntalehdet selkeyttivät tilaushinnoittelua siirtymällä kesäkuun alusta alkaen lehtitilauksissa kuukausihinnoitteluun. Samalla ne luopuvat ensimmäisinä Suomessa erälisistä lehtitilausten hinnoittelussa. Taustalla on hintojen selkeyttämisen lisäksi kuluttajakäyttäytymisen muutos ja tilaajien halu maksaa lehtitilauksensa lyhyemmissä jaksoissa. Digitilausten suosion kasvu huomioitiin yhtenäistämällä kaikissa tilausmuodoissa näköislehden ja arkiston sisältävän digi+ -ominaisuuden hinta.

Alma Aluemedian lehtien digitaalisissa kanavissa julkaistavien verkkosisältöjen maksullisuutta kehitettiin edelleen. Tavoitteena on kaikkien tilauspohjaisten tuotteiden muuttaminen maksullisiksi verkossa vuoden 2015 loppuun mennessä. Kokonaan maksullisia lehtiä ovat jo Raahen Seutu ja Pyhäjokiseutu, jotka avasivat maksulliset verkkopalvelunsa kesällä 2013. Pohjolan Sanomissa ja Aamulehdessä siirryttiin vuoden 2014 alussa, ja Kainuun Sanomissa maaliskuussa 2014 osittain maksullisiin sisältöihin niin sanotulla premium-periaatteella.

Digikehityksen mahdollisuuksia pohdittiin myös pohjoisen haja-asutusalueilla. Alma Aluemedia toteutti huhti–toukokuussa Lapin Kansan kanssa tablettikokeilun, jossa Lapin haja-asutusalueilla asuville tarjottiin tablettitietokone ja Lapin Kansan digilehti kuuden viikon kokeilujaksoksi. Tavoitteena oli selvittää, miten digilehteen suhtaudutaan lappilaisten keskuudessa ja pystyttäisiinkö digilehdellä tarjoamaan parempaa ja nopeampaa uutisvälitystä haja-asutusalueilla asuville. Kokeilun tulokset olivat positiivisia, ja lehden lukeminen digilaitteelta heti aamulla koettiin parannuksena myöhään jaettuun printtilehteen verrattuna.

Osana digitaalisten palveluiden laajentamista Alma Aluemedia avasi tammikuussa 2013 myös Yourlapland.com-verkkopalvelun. Sosiaalisen median työkaluja hyödyntävä palvelu on suunnattu matkailijoille, ja se tarjoaa tietoa ja uutisia Lapista.

Vuonna 2012 toteutettu Alma Aluemedian rakenneuudistus toi toivottuja säästöjä vuonna 2013. Rakenneuudistus tähtäsi yhteisen tekemisen kasvattamiseen ja päällekkäisen työn karsimiseen. Merkittävin toiminnallinen muutos oli sisällöntuotannon osittainen yhdistäminen, joka käynnistettiin heti yksikön perustamisen jälkeen.

Toiminnan tehostamiseen tähtää myös vuoden 2013 alussa aloitettu sisältö- ja kehitysyhteistyö Ilkka-Yhtymän, Kalevan ja Turun Sanomien kanssa. Vuoden 2014 alussa Alma Media allekirjoitti myös aiesopimuksen viiden suomalaisen lehtikustantajan kanssa. Sopimukseen sisältyy suunnitelma journalistisen yhteistyön merkittävästä laajentamista ja Lännen Media -nimisen yhteisyhtiön perustamisesta. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa yhteistä sisältöä Aamulehdelle, Satakunnan Kansalle, Lapin Kansalle, Kainuun Sanomille, Pohjolan Sanomille, Turun Sanomille, Kalevalle, Ilkalle, Pohjalaiselle, Hämeen Sanomille, Forssan Lehdelle ja Keskipohjanmaalle. Lännen Median tavoitteena on parantaa lehtien journalistista laatua, lisätä toiminnan tehokkuutta, vauhdittaa kehitystoimenpiteitä sekä lisätä toimituksellista vastavuoroisuutta.

Myös Aamulehden vuonna 2013 aloitettu tabloidiuudistusprojekti tähtää sisällöntuotannon toiminnallisten etujen kasvattamiseen, kun lehti siirtyy huhtikuussa 2014 muiden aluelehtien kanssa samaan formaattiin. Tabloidiuudistuksen myötä lehden sisältörakenne ja juttutyypit muuttuvat ja nostavat jatkossa lukijoiden näkemyksiä ja mielipiteitä enemmän esille rakentaen yhteisöllisempää journalismia. Lue lisää Aamulehden tabloidiuudistuksesta.

Lisäksi Pohjolan Sanomissa toteutettiin vuoden 2014 alussa rakenneuudistus, jossa lehden printtiversio muutettiin viisipäiväiseksi. Samalla lehden maksullista verkkosisältöä laajennettiin.

Muita lehtiuudistuksia oli esimerkiksi Kemi-Tornio-alueella ilmestyvän Lounais-Lappi-kaupunkilehden ostaminen Kaleva-konserniin kuuluvalta Forum24 Oy:ltä. Lehti hankittiin täydentämään Alma Aluemedian tarjontaa Meri-Lapin alueella.

IL-Media uudisti Iltalehden paperiversiota ja kehitti verkkopalveluita

Iltalehti-liiketoimintayksikkö vaihtoi maalis–huhtikuun 2013 vaihteessa nimekseen IL-Media. Nimenvaihdoksen taustalla olivat muun muassa voimakkaasti kasvanut digitaalinen liiketoiminta, tuotteiden sisällöllinen eriytyminen ja mediamyynnin uudet tuotteet. Nimenmuutoksen lisäksi IL-Mediassa otettiin vuonna 2013 monia muitakin kehitysaskelia.

Sanomalehdet-segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi vuonna 2013 yhteensä 7,6 prosenttia 12,1 (11,3) miljoonaan euroon. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 6,9 (5,6)  prosenttia. Verkkoliiketoiminnan kasvu näkyi IL-Mediassa muun muassa mobiilisovellusten ja verkkopalveluiden kehityksenä. Iltalehden mobiilisivusto nelinkertaistikin kävijämääränsä vuoden 2013 alun jälkeen. Lue lisää.

Mediamyynnin saralla IL-Media ja Kauppalehti tiivistivät yhteistyötään ja tehostivat toimintaansa ottamalla käyttöön uuden mediamyynnin järjestelmän, joka yhtenäistää myynnin työnkulun yksiköiden välillä.

Iltalehdessä tehtiin myös paperilehden ulkoasu- ja sisältöuudistus, jolla pyritään palvelemaan lukijoita entistäkin paremmin. Paperilehti tarjoaa jatkossa hitaampaa luettavaa sekä syventäviä ja taustoittavia juttuja. Verkkopuolella Iltalehti keskittyy sen sijaan nopeampaan, modernimpaan ja monipuolisempaan sisältöön. Iltalehti lanseerasi muun muassa Fiidi.fi-palvelun, joka julkaisee sosiaalisessa mediassa suosittuja juttuja, joita lukijat voivat jakaa omissa verkostoissaan. Onnistunut lanseeraus on tuonut palveluun keskimäärin 400 000 eri kävijää viikossa. Lisäksi kesäkuussa julkistettiin uusi näköislehti Iltalehti Plus, joka tarjoaa aikaisempaan näköislehteen verrattuna enemmän päivitettyä tietoa. 

Kauppalehti-ryhmä

Kauppalehti-ryhmän kulunutta vuotta kuvaa vahva digimedian kehitystyö ja kasvu, mikä näkyy myös segmentin tuloksessa. Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli vuonna 2013 56,8 (59,0) milj. euroa, josta verkkoliiketoiminnan osuus oli 33,4 (29,0) prosenttia. Liikevaihto laski viime vuodesta 3,7 prosenttia. Segmentti saavutti tärkeän etapin, kun talousmedia Kauppalehden digitaalisen sisältömyynnin kasvu ylitti painetun median sisältömyynnin laskun ensimmäistä kertaa kolmannella neljänneksellä.

Kasvua digitaalisuudesta

Kauppalehden digitaaliset sisältötuotot kasvoivat viime vuonna 22,1 prosenttia ja ilmoitusmyynti verkossa 10,9 prosenttia. Painetun median sisältötuotot laskivat 5,1 prosenttia.

Kuluneen vuoden aikana Kauppalehdessä käynnistettiin digimedian kehityshanke, jossa uudistetaan sisältöjä, tilaustuotteita ja mediamyynnin mahdollisuuksia. Uutisvirran seurantaa helpottavia mobiilisovelluksia tuotiin markkinoille, ja mainospaikkoja ja hinnoittelulogiikkaa uudistettiin. Mobiilituotteet ovat lähteneet vauhdikkaaseen kasvuun: esimerkiksi tammikuussa lanseerattua Kauppalehden Windows Phone -älypuhelinsovellusta ladattiin ensimmäisen viikon aikana yli 7 500 kertaa, ja vuoden 2013 lopussa sovellus oli käytössä yli 100 000 laitteessa. Toukokuussa uudistettiin myös verkkopalveluiden käyttäjähallintapalvelua.

Digitaalisen liiketoiminnan kasvattamisen lisäksi Kauppalehti panosti myös painettuun mediaan. Lehden kilpailukykyä on parannettu muun muassa tarkentamalla printtimainonnan hinnoittelua.

Kauppalehti Tietopalvelut jatkoi kasvuaan kuluneena vuonna. Yksikkö lanseerasi uusia verkkopalveluja, kuten hankintahaun ja karttapalvelun. Hankintahaulla asiakas voi kartoittaa julkisen sektorin hankintailmoituksia. Kiinteistöhaun uusi karttapalvelu tarjoaa puolestaan kiinteistöjen paikallistamista ja kiinteistötietojen hyödyntämistä helpottavia lisätoiminnallisuuksia.

Kauppalehti-ryhmään kuuluva asiakasmedian ja -viestinnän ratkaisuja tuottava Alma 360 kehitti vuonna 2013 monimediatarjontaansa. Kuluneen vuoden aikana Alma 360 solmi useita uusia yhteistyösopimuksia ja voitti myös lehtialan palkintoja julkaisuillaan. Yksikkö aloitti monikanavaisen yhteistyön muun muassa Suomen Ekonomiliitto SEFE ry:n ja Alkon kanssa.

Monimediakysynnässä kasvavana trendinä ovat erityisesti videot. Netti-tv:n katselun nopea kasvu näkyy myös Alma 360:ssä, missä tehokkaan videotuotannon varmistamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi perustettiin vuonna 2013 oma videodeski. Lue lisää liikkuvan kuvan tulevaisuudesta.

Digitaaliset kuluttajapalvelut

Alma Median digitaalisen kehityksen vahva veturi, Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentti, jatkoi kasvuaan vuonna 2013. Segmentin liikevaihto ylsi 55,9 (54,5) miljoonaan euroon. Kasvua oli 2,6 prosenttia. Vuonna 2012 toteutetut ulkomaiset rekrytointiliiketoiminnan yrityskaupat tukivat segmentin kasvua.

Markkinapaikat hyvään tulokseen heikosta markkinatilanteesta huolimatta

Digitaalisten kuluttajapalveluiden Markkinapaikat-liiketoimintayksikkö jatkoi kasvuaan Suomen ja Euroopan heikosta taloustilanteesta huolimatta.

Rekrytointiliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 58,3 (49,8) prosenttia vuonna 2013.

Rekrytointiliiketoiminnassa kasvatettiin eri liiketoimintojen synergiaetuja jakamalla osaamista ja hyödyntämällä erilaisia rekrytointiin liittyviä lisäarvopalveluita. Myös työkaluja kehitettiin vastaamaan paremmin työnantajien ja - hakijoiden tarpeisiin. Monster.fi otti käyttöön muun muassa videohaastattelun. Tšekissä toimiva LMC lanseerasi puolestaan pienyrityksille suunnatun Teamio-henkilöstönhallintasovelluksen, jonka Monster.fi otti käyttöön myös Suomessa.

Loppuvuodesta 2013 Alma Media ilmoitti laajentavansa rekrytointiliiketoiminnan yhteistyötä Monster Worldwide Inc. - yrityksen kanssa. Yhteistyön laajentumisen myötä Monsterin palvelut tulivat osaksi Alma Median rekrytointipalveluiden kokonaisuutta, joka toimii Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Liiketoimintaa johdetaan Alma Median ja Monsterin yhdessä omistamasta Alma Career Oy:stä, joka aloitti toimintansa tammikuussa 2014. Alma Median nykyiset palvelut jatkavat kuitenkin tutuilla brändeillä ja teknologioilla, mutta voivat hyödyntää Monsterin teknologioita, palvelukonsepteja ja myyntiverkostoa valituilla markkina-alueilla.

Markkinapaikat-yksikkö luopui vuoden toisella neljänneksellä kahdesta ydinliiketoimintaan kuulumattomasta markkinapaikastaan. Yhtiö myi slovakialaisen käytettyjen autojen markkinapaikka Autovia.sk:n sekä raskaiden vaihtokoneiden ja ajoneuvojen verkkomarkkinapaikka Mascuksen. Alma Media keskittyy jatkossa kansainvälisessä markkinapaikkaliiketoiminnassaan rekrytointi- ja asuntoportaaleihin.

Asumiseen liittyvät palvelut menestyivät myös vuonna 2013. Suomessa Etuovi.com-palvelu pystyi parantamaan kannattavuutta edellisvuodesta asuntomarkkinoiden heikosta suhdanteesta huolimatta. Uutta liiketoimintaa kehitettiin aktiivisesti, ja osana asumisen kokonaisvaltaista palvelua lanseerattiin Sisustusovi.com-verkkopalvelu, joka tarjoaa sisutusideoita ja ostettavia sisustuspalveluita. Etuovi.com-palvelun kehityksen keskiössä oli vuonna 2013 uuden liiketoiminnan kehittämisen ohella kiinteistövälittäjien asiakastyytyväisyyden parantaminen sekä Etuovi.comin sovellusalustan uudistaminen. Tutustu tarkemmin Etuovi.comin uudistuksiin.

Alma Diverso kasvatti palvelutarjontaansa ja lanseerasi uusia digityökaluja koko konsernin käyttöön

Alma Diverso -liiketoimintayksikkö haki kasvua uudistamalla olemassa olevia verkkopalvelujaan ja keskittymällä digimainonnan ostamista helpottavien työkalujen kehittämiseen.

Telkku.com kehitti Nauhuri-tallennuspalveluaan sekä lisäsi uudenlaisten mainosratkaisujen tarjontaa yhteistyökumppaneille. Myös Kotikokki.net-palvelun rakennetta ja työkaluja uudistettiin. Lisäksi Kotikokki.net aloitti kuluneena vuonna yhteistyön Neljän Ruoka Oy:n kanssa ja julkaisi uuden palvelun, Kotikokin Ruokakassin. Palvelun kautta kuluttajat voivat tilata viikon ateriat kotiovelle kuljetettuna. Lue lisää.

Vuonna 2013 Alma Diverso kehitti myös voimakkaasti kasvavan verkostomainonnan palveluita. Yksikössä valmisteltiin loppuvuodesta uutta itsepalveluostamiseen tarkoitettua markkinointipalvelua, jonka avulla yritys voi hallinnoida digitaalista markkinointiaan sähköisen työpöydän kautta. Työn alla oli myös datahallintaan keskittyvä työkalu kohdennetun mainonnan tueksi. Alma Median verkkopalveluiden kävijöiltä kerätyn, niin sanotun Big Datan hyödyntämiseen perustuva markkinointipalvelu Almascope lanseerattiin lokakuussa, ja itsepalveluostamiseen tarkoitettu Meedio-palvelu otettiin käyttöön tammikuussa 2014. Lue lisää AlmaScope-palvelusta.

Muu toiminta

Muu toiminta -segmentin liikevaihto vuonna 2013 oli 85,4 (84,8) miljoonaa euroa, josta konsernin ulkoista liikevaihtoa oli 7,1 (6,3) miljoonaa euroa. Vuoden yksi kohokohta oli uuden painolaitoksen käyttöönotto Tampereella.

Uusi painolaitos

Alma Median paino- ja jakelutoiminnoista vastaavan Alma Manun uusi painolaitos otettiin käyttöön keväällä 2013. Painolaitos lisää painoliiketoiminnan kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen. Uusi painokone toimii tehokkaammin kuin edeltäjänsä, mikä mahdollistaa konsernin lehtien lisäksi muidenkin lehtien painamisen kriittiseen yöaikaan. Käyttöön saatu lisäkapasiteetti parantaa myös laitoksen kannattavuutta, sillä uudella laitteistolla pystytään painamaan tuotteita nopeammin ja pienemmällä hävikillä kuin aiemmin. Asiakkaille voidaan tarjota entistä laajempi valikoima tuotteita ja variaatioita käytössä olevien erilaisten paino- ja postitusratkaisujen ansiosta.

Painokoneen käyttöönoton alku oli haasteellinen tuotanto- ja jakeluongelmien takia. Painon tuotantovarmuus saatiin kuitenkin hallintaan vuoden kolmannella neljänneksellä, ja myös jakelun myöhästymiset vähentyivät selvästi alkuvuoden tasosta. Uuden painolaitoksen odotetaan tuottavan positiivista tulosta vuonna 2014.

Alma Manu allekirjoitti lisäksi sopimuksen ensimmäisten uusien asiakkaiden kanssa. Syyskuussa vahvistettiin Hämeen Sanomien ja Kaupunkiuutisten painamisen siirtyminen Tampereen painoon 1.1.2014 alkaen.

Painotoiminnan tehokkuutta parannettiin vuonna 2013 myös muilla järjestelyillä. Yhtiö päätti lopettaa painotoimintansa Rovaniemellä maaliskuun loppuun 2014 mennessä. Pohjois-Suomen lehtien painamisesta sovittiin tämän jälkeen Oulussa sijaitsevan Kalevan painon kanssa. Uusi painopaikka mahdollistaa lehtien laadukkaan painamisen sekä varmistaa niiden pysymisen varhaisjakelun piirissä. Painon sulkemispäätöksen johdosta Alma Media kirjasi vuoden 2013 toiselle neljännekselle yhteensä 3,5 miljoonan euron kertaluonteisen kulun, joka koostui käyttöomaisuuden arvonalentumisesta sekä muista uudelleenjärjestelykuluista. 

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa