Strategian eteneminen

Vuonna 2013 Alma Media kehitti aktiivisesti digitaalista liiketoimintaansa ja jatkoi sen laajentamista kotimarkkinan ulkopuolelle.

Alma Median strategian kulmakivinä olivat vuonna 2013 monikanavaisen julkaisutoiminnan kehittäminen, digitaalisten palveluiden kasvattaminen sekä toiminnan tehokkuuden lisääminen. Yhtiön strategiana on kasvattaa erityisesti digitaalisen liiketoiminnan osuutta liikevaihdosta. Vuonna 2013 Alma Median digitaalisten tuotteiden ja palveluiden liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia, ja niiden osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 28,1 prosenttia.

Monikanavaisen julkaisutoiminnan kehittäminen

Alma Median valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset mediat tarjoavat tietoa, hyötyä ja elämyksiä asiakkailleen. Sanomalehdet ovat alueidensa ja yhteisöjensä ihmisten arvostamia brändejä, joiden tuella Alma Media voi tuoda markkinoille uusia mediakanavia ja palveluja.

Vuonna 2013 Alma Median julkaisutoimintaa vietiin yhä vahvemmin kohti monikanavaisuutta. Vuoden aikana digitaalisen julkaisutoiminnan kehitystyön keskiössä olivat maksulliset sisällöt sähköisissä kanavissa sekä mobiilimedian käytettävyyden parantaminen. Kauppalehdessä, Iltalehdessä ja Aamulehdessä tuotiin markkinoille sovelluksia, jotka helpottavat uutisvirran seurantaa mobiililaitteilla. Kauppalehdessä käynnistettiin myös digimedian kehityshanke, jossa uudistetaan sisältöjä, tilaustuotteita ja mediamyynnin mahdollisuuksia.

Alma Media panosti voimakkaasti myös lehtien verkkopalveluiden ansaintamallin kehittämiseen. Maakuntalehtien tilaushinnoittelua selkeytettiin, ja paikallislehtien verkkosisältöjä muutettiin maksullisiksi. Alma Median julkaisutoiminnassa on keskitytty myös sisältöjen, formaattien ja ulkoasujen uudistamiseen. Yhtiön maakuntalehdistä Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat, Kainuun Sanomat ja Satakunnan Kansa ovat siirtyneet tabloidi-formaattiin. Aamulehti siirtyy tabloidi-formaattiin huhtikuussa 2014.

Painetun median heikossa suhdanteessa Alma Media on huolehtinut kilpailukyvystään lisäämällä tehokkuutta. Jo vuonna 2012 Alma Aluemediassa tehtiin rakenneuudistus, jolla pyrittiin lisäämään yhteistyötä ja karsimaan päällekkäistä työtä. Vuonna 2013 toiminnan tehostamista ja lukijoiden palveluiden parantamista jatkettiin toimitusyhteistyötä tiivistämällä. Alma Aluemedia aloitti sisältö- ja kehitysyhteistyön Ilkka-Yhtymän, Kalevan ja Turun Sanomien kanssa. Vuoden 2014 alussa Alma Media ja viisi muuta suomalaista lehtikustantajaa allekirjoittivat myös aiesopimuksen, jonka perusteella ne suunnittelevat journalistisen yhteistyönsä merkittävää laajentamista ja Lännen Media -nimisen yhtiön perustamista. Lännen Mediassa on mukana Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Kainuun Sanomat, Pohjolan Sanomat, Turun Sanomat, Kaleva, Ilkka, Pohjalainen, Hämeen Sanomat, Forssan Lehti ja Keskipohjanmaa.

Alma Media muutti Kemissä ilmestyvän Pohjolan Sanomat vuoden 2014 alusta viisipäiväiseksi. Painetun lehden harventuvaa palvelua täydennettiin jatkuvasti päivittyvällä verkkopalvelulla. Alma Aluemedia laajensi myös paikallista läsnäoloaan Meri-Lapin alueella hankkimalla Lounais-Lappi-kaupunkilehden Kaleva-konserniin kuuluvalta Forum24 Oy:ltä.

Vuonna 2013 yhteisöllisyyden lisääminen oli keskeisessä roolissa julkaisutoiminnan kehittämisessä. Lapissa keväällä 2013 toteutetussa tablettikokeilussa otettiin lukijat mukaan testaamaan Lapin Kansan digilehteä ja tabletin käyttöä. Myös uutta Aamulehteä suunniteltiin yhdessä lukijoiden kanssa. Lue lisää julkaisutoiminnan uudistuksista.

Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manun uusi Tampereen lehtipaino otettiin tuotantokäyttöön huhtikuussa 2013. Uusi painolaitos on yksi maailman moderneimmista sanomalehtipainoista, ja sen korkea automaation taso parantaa painojäljen laatua. Investointi lisää painoliiketoiminnan kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen, parantaa tuotanto- ja ympäristötehokkuutta ja mahdollistaa myös tuoteuudistukset. Lue lisää Alma Median paino- ja jakelutoiminnan uudistuksista.

Digitaalisten palveluiden kasvattaminen

Vuonna 2013 Alma Media jatkoi tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämistä panostamalla digitaalisiin palveluihin. Ulkomailta hankitut, rekrytointipalveluihin keskittyvät yhtiöt kasvattivat digitaalista liikevaihtoa edelleen. Digitaalisten rekrytointipalveluiden osuus Alma Median liikevaihdosta oli 10,9 prosenttia vuonna 2013. Investointeja ulkomaiseen rekrytointipalveluliiketoimintaan kasvatettiin vuoden 2014 alussa, kun Monsterin palvelut Puolassa, Unkarissa ja Tšekissä tulivat osaksi Alma Median rekrytointipalveluiden tarjontaa. Kotimaisista markkinapaikkapalveluista erityisesti asuntoportaali Etuovi.com onnistui pitämään kannattavuutensa hyvällä tasolla asuntomarkkinoiden heikosta suhdanteesta huolimatta.

Alma Media luopui vuoden aikana ydinliiketoimintaan kuulumattomista markkinapaikoistaan Mascuksesta sekä Autovia.sk:sta ja keskittyy jatkossa kansainvälisessä markkinapaikkaliiketoiminnassaan rekrytointi- ja asuntoportaaleihin. Lue lisää digitaalisen markkinapaikkaliiketoiminnan uudistuksista.

Alma Median digitaaliset yrityspalvelut kasvavat jatkuvasti, sillä erilaisen tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on lisääntynyt. Kauppalehti Tietopalveluista onkin kehittynyt merkittävä ja kannattava osa Kauppalehti-ryhmän liiketoimintaa. Vuonna 2013 Kauppalehti Tietopalvelut julkisti muun muassa yritysten myyntiorganisaatioille suunnatun hankintahaun. Lue lisää Kauppalehti-ryhmän digiuudistuksista.

Digimainonnan palveluita kehitettiin muun muassa laajentamalla verkon kävijäliikenteenohjausta sekä rakentamalla työkaluja kohdennettuun verkkomainontaan, verkko- ja mobiilipalveluiden kävijämäärämittaukseen ja analytiikkaan. Alma Median lähes viisi miljoonaa kuluttajaa viikossa tavoittava verkostomainonta on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun, ja yhtiössä kehitetään digimainonnan ostamista helpottavia työkaluja. Lue lisää digimainonnan uudistuksista.

Toiminnan tehokkuuden lisääminen

Media-alan nopeassa muutoksessa Alma Media haluaa jatkuvasti kehittää henkilöstönsä muutosherkkyyttä ja rakentaa perustaa uudenlaiselle johtamiskulttuurille. Muutos vaatii sekä johtamisen että osaamisen kehittymistä kaikilla organisaatiotasoilla. Alma Mediassa käynnistettiin vuonna 2013 uusi esimiesohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa esimiestyön raameja sekä tuoda uutta ajattelutapaa ja ketteriä keinoja johtajuuden kehittämiseen. Myös henkilöstön digiosaamisen lisääminen on nostettu kehitystyön keskiöön.

Pääkaupunkiseudulla Alma Media keskitti toimintansa uuteen, Töölönlahdella sijaitsevaan Alma-taloon, mikä parantaa yhtiön sisäistä tehokkuutta ja yhteistyötä. Uusissa tiloissa kantavana ajatuksena on tiedon vapaa liikkuvuus ja mediatyön tekemisen joustavuus.

Vuonna 2013 Alma Mediassa on myös otettu käyttöön uusia, tehokkuutta lisääviä työkaluja. Taloushallinnossa siirryttiin toukokuussa SAP-järjestelmään, joka tehostaa taloushallinnon prosesseja. Kauppalehdessä ja IL-Mediassa otettiin vuoden 2014 alussa käyttöön uusi mediamyynnin järjestelmä, joka yhtenäistää myynnin työnkulun yksiköiden välillä.

Strategia vuosille 2014–2016 ytimeltään muuttumaton

Alma Median strategia vuosille 2014–2016 pysyy ytimeltään samana. Yhtiö keskittyy julkaisutoiminnan monimediaistamiseen, digitaalisten palveluiden kasvattamiseen ja tehokkaaseen yhteistyöhön konsernin sisällä. Yhtiön loppuvuodesta 2013 julkaisema tavoite on kasvattaa digitaalisten palveluiden osuus liikevaihdosta 50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Strategian toteutuksen painopisteet ovat sisältöjen monimediaistaminen, markkinointiviestinnän ratkaisut, digitaaliset palvelut sekä voimavarat ja osaaminen. Lue Alma Median tulevista strategisista askeleista.

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa