Taloudellinen tieto liiketoiminnan ytimessä

Epävakaina taloudellisina aikoina kattavan ja ajantasaisen tiedon rooli korostuu. Alma Media tarjoaa yrityksille eväitä liiketoiminnan kasvattamiseen paketoimalla ja jalostamalla taloudellista informaatiota ja liike-elämän hyötytietoa päivittäisen työn avuksi. Vuonna 2013 taloudellista tietoa tarjottiin yhä laajemmin digitaalisissa kanavissa.

Alma Median talousinformaatioliiketoiminta koostuu painetun ja digitaalisen median vahvasta ja koko ajan kehittyvästä yhdistelmästä sekä digitaalisista yrityspalveluista. Suomen johtava talousmedia Kauppalehti uutisoi, kommentoi ja analysoi talouden tapahtumia. Vuonna 2013 Kauppalehti kasvatti digitaalista liiketoimintaansa entisestään: jo yli 40 prosenttia liiketoiminnasta oli digitaalista. Tästä suuren osan toivat Kauppalehti Tietopalveluiden tuotteet.

Kauppalehti digitalisoituu entisestään

Talousuutisten päävirta on siirtynyt digitaaliselle puolelle, ja lähitulevaisuudessa suurin osa uutisista luetaan älypuhelimella ja tableteilla. Jo nyt iso osa Kauppalehden lukijoista seuraa talousmediaa ja käyttää verkkopalveluita mobiililaitteelta. Kauppalehti kehittää mobiilipalveluitaan aktiivisesti ja on julkaissut useita mobiilisovelluksia eri päätelaitteille.

Kauppalehti on kehittänyt myös digitaalisen median maksullisuutta onnistuneesti. Vuonna 2012 eriytettiin painetun Kauppalehden ja verkkosivuston sisällöt toisistaan, ja digitaalinen sisältö tuli maksulliseksi. Digitaalisuuteen panostetaan edelleen muun muassa uudistamalla sisältöjä, tilaustuotteita ja mediamyyntiä. Lisäksi painetun lehden uudistaminen sekä sen sisällön painopisteen siirtäminen taloutta ja yhteiskuntaa rakentavaan, syvälliseen journalismiin ovat vahvistaneet Kauppalehden asemaa Suomen talousmediakentässä.

Talousmedian klassisista hyveistä - tarkkuudesta, nopeudesta ja luotettavuudesta - on pidettävä kiinni. Erityisesti vaikeassa suhdanteessa lukijat kaipaavat kannustavia, menestyksestä kertovia esimerkkejä”, Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi tähdentää.

Päätöksentekoa tukevat tietopalvelut kasvun veturina

Alma Median digitaaliset yrityspalvelut kasvavat jatkuvasti, sillä digitaalisessa muodossa olevaa tietoa pystytään hyödyntämään paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Yritykset tarvitsevat entistä enemmän luotettavista lähteistä peräisin olevaa informaatiota esimerkiksi yrityksistä tai kiinteistöistä. Tiedon käyttäminen päätöksenteossa on arkipäivää moderneissa yrityksissä. Kauppalehti Tietopalveluista on kehittynyt merkittävä ja kannattava osa Kauppalehti-ryhmän liiketoimintaa ja yksi maan johtavista tietopalveluiden tarjoajista.

Kauppalehti Tietopalvelut kerää, yhdistelee ja jalostaa tietoa, joka tukee yrityksiä niiden päivittäisessä työssä, antaa eväitä liiketoiminnan kasvattamiseen ja auttaa muun muassa riskienhallinnassa, kilpailijaseurannassa ja asiakashankinnassa. Vuonna 2013 Kauppalehti Tietopalvelut laajensi tarjontaansa Hankintahaulla ja Kiinteistöhaun karttapalvelulla.

"Asiakastyö on meillä keskeisessä roolissa. Pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme osaavat myös hyödyntää tarjoamaamme tietoa, ja tämä on vaikuttanut positiivisesti kasvuun. Me teemme palvelubisnestä, emme sisältöbisnestä", summaa Kauppalehti Tietopalveluiden johtaja Otto Mattsson.

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa