Tunnusluvut
Tunnusluvut on laskettu IFRS- kirjaus- ja arvostusperiaatteita noudattaen.
IFRS Muutos IFRS Muutos IFRS Muutos IFRS Muutos IFRS
2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Liikevaihto M€ 300,2 -6,2 320,1 1,2 316,2 1,6 311,4 1,1 307,8
Liikevoitto (-tappio) M€ 27,0 1,9 26,5 -36,9 42,0 -3,3 43,4 7,4 40,4
% liikevaihdosta % 9,0 8,3 13,3 13,9 13,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisiä eriä M€ 24,2 -27,8 33,5 -22,0 42,9 -2,2 43,9 2,6 42,8
% liikevaihdosta % 8,0 10,5 13,6 14,1 13,9
Tulos ennen veroja M€ 22,4 -5,4 23,7 -43,6 42,0 -6,6 45,0 13,2 39,7
Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä M€ 24,5 -31,0 35,6 -17,1 42,9 -6,0 45,7 8,4 42,1
Tilikauden tulos M€ 16,0 -8,2 17,4 -43,5 30,8 -7,1 33,2 17,3 28,3
Oman pääoman tuotto (ROE) % 18,3 -4,9 19,3 -33,9 29,1 -7,9 31,6 2,6 30,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 10,1 -26,6 13,8 -46,4 25,7 -16,4 30,7 9,4 28,1
Nettorahoituskulut M€ 0,5 -131,3 -1,5 -158,5 2,5 -375,1 -0,9 -369,4 0,3
Nettorahoituskulut % % 0,2 -0,5 0,8 -0,3 0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta M€ -4,1 -3,4 -4,3 -268,1 2,5 271,3 0,7 -315,3 -0,3
Taseen loppusumma M€ 272,8 11,3 245,1 23,8 198,0 7,3 184,5 19,5 154,4
Investoinnit M€ 62,8 -43,5 111,3 1 671,6 6,3 -51,4 12,9 57,0 8,2
Investoinnit % liikevaihdosta % 20,9 34,8 2,0 4,1 2,7
Tutkimus- ja kehitysmenot M€ 5,3 29,0 4,1 -10,0 4,6 13,6 4,0 346,8 0,9
Tutkimus- ja kehitysmenot % liikevaihdosta % 1,8 1,3 1,4 1,3 0,3
Omavaraisuusaste % 34,9 36,5 57,0 67,1 66,9
Velkaantumisaste (gearing) % 108,0 74,1 -33,4 -28,2 -17,3
Korolliset nettovelat M€ 97,6 62,3 -32,3 -32,4 -16,5
Korolllinen vieras pääoma M€ 109,9 38,5 79,4 210,9 25,5 539,0 4,0 -13,2 4,6
Koroton vieras pääoma M€ 72,4 -11,4 81,8 8,0 75,7 15,2 65,7 19,7 54,9
Henkilökunta keskimäärin ilman lehdenjakajia 1 965 2,8 1 911 5,3 1 816 0,6 1 806 -4,4 1 888
Lehdenjakajien määrä yhteensä (henkilömäärä) 998 -0,8 1 006 4,7 961 -0,1 962 -0,7 969
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos / osake 0,20 0,22 0,39 0,44 0,38
Liiketoiminnan rahavirta / osake 0,32 0,33 0,67 0,62 0,58
Oma pääoma / osake 1,17 1,08 1,24 1,50 1,27
Osinko/osake 0,10 *) 0,10 0,40 0,70 0,40
Osinko tuloksesta % 50,2 45,4 102,8 160,0 106,0
Efektiivinen osinkotuotto % 3,3 2,2 6,5 8,5 5,3
Hinta/voitto-suhde (P/E) 15,0 20,6 15,8 18,9 19,8
Pörssikurssit
Osakkeen korkein noteeraus 5,00 6,80 9,44 8,46 8,94
Osakkeen alin noteeraus 2,49 4,35 5,40 6,00 4,50
Kurssi 31.12. 2,99 4,55 6,14 8,28 7,48
Osakekannan markkina-arvo M€ 225,7 343,5 463,5 621,4 558,1
Osakkeiden vaihto yhteensä tkpl 8 130 5 066 10 034 14 839 38 290
Osakkeiden suhteellinen vaihto yhteensä % 10,8 6,7 13,3 19,8 51,3
Osakemäärä keskimäärin yhteensä, laimentamaton tkpl 75 487 75 487 75 339 74 894 74 613
Osakemäärä keskimäärin yhteensä, laimennettu tkpl 75 487 75 661 75 772 75 086 74 859
Oikaistu osakemäärä 31.12. yhteensä tkpl 75 487 75 487 75 487 75 053 74 613
*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, pääomanpalautus 0,10 euroa
Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle valtuutusta lisäpääoman palautukselle enintään 0,10 euroa / osake.

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa