Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
MEUR Liite 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
LIIKEVAIHTO 1 27,1 25,8
Liiketoiminnan muut tuotot 2 9,3 0,2
Materiaalit ja palvelut 3 0,4 1,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4 9,7 12,6
Poistot ja arvonalentumiset 5 0,9 2,6
Liiketoiminnan muut kulut 6, 7, 8 26,2 23,6
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -0,8 -13,9
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 9 -81,9 -12,7
TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -82,7 -26,6
Satunnaiset erät 10 8,7 13,9
Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -74,0 -12,7
Tilinpäätössiirrot 11 0,0
Tuloverot 12 -2,5 -1,5
TILIKAUDEN TAPPIO -76,6 -14,2

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa