Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2013 ovat yhteensä 23 905 610,91 euroa.
Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 75 486 853 kappaletta.
Hallitus esittää, että pääomanpalautusta tilivuodelta 2013 jaetaan 7 548 685,30 euroa (0,10 euroa osaketta kohden). Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle valtuutusta päättää lisäpääoman palautuksesta enintään 7 548 685,30 euroa (0,10 euroa osaketta kohden).
Helsingissä 12.2.2014
Harri Suutari
Hallituksen puheenjohtaja
Petri Niemisvirta Timo Aukia
hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen
Niklas Herlin Perttu Rinta
hallituksen jäsen hallituksen jäsen
Kai Seikku Erkki Solja
hallituksen jäsen hallituksen jäsen
Catharina Stackelberg-Hammarén Kai Telanne
hallituksen jäsen toimitusjohtaja
TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 12.2.2014
Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö
Harri Pärssinen
KHT

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa